Najnowsze wpisy


sty 31 2004 Kto się ze mną odchudza?
Komentarze: 1

SiEmA!WitAm WaS barDzO serDecZniE.ZaożYaM wlaŚniE noWegO BloGa i MaM nadzIejĘ,żE znajDę tU bratNiĄ dusZę:D.To możE najPierW powIeM coŚ o Sobie,ZanIm pRzeJdę do konkRetÓw:P NoWiĘc maM na ImiĘ KlauDiA....Mam 15 Lat..MieSzkaM w malYm MiaSteCzku....JesT taK maLe,żE saMa naWet Nie pamięTaM naZwy:D alE to Nie ważNe.....LubiĘ slUchaĆ polSki HH i niE tyLko...WszYsTko wyDawaLobY się OK GdybY niE malY proBlemIk...MiaNoWiciE chOdZi o ProbLem z NagólWka...no WlaśNie...Ta WaGa....Już niE saMa waGa jeSt ProblemeM tyLko akcePtacjA saMej SiEbIe,niE wyglĄdaM naJgoRzeJ,alE nieSteTy też Nie naJlepIej...Jak siĘ paTrZę na Te pięKne i ZgrabnE dziewCzYny to,aż siĘ pakaĆ chcE,PróboWalaM różNyCh diEt,aLe nA maRnE...niE poTraFię żYć beZ sLodyczy i NaWeT jaK się odChudzAm to Je jeM...w OgraNiczoNycH ilośCiach oCzywiśCiE:P i JeszCze do Tego KuzyNka....Na wakaCjach miaLaM fIgurę ModeLkI..wSzyScY Mi zazdroScili...W poRówNaniU do KuzynkI wygląDaLaM wSpaNiale...a TeRaZ....OnA sChudLA 4 kG a Ja oD taMtegO czAsu PrzyTyLAm 8!To stRaSznE!  TeRaZ oNa PrzY mniE wygląDa wsPaniaLe....PosTanowiLaM,żE jaK tylko PrzyJdziE wiosNa wsiąDę na RowEr,RolKi.....NaraZie ćwiCzę CodziEnNiE 180 BrzuSzów...Już miesiąC a RezulTatóW nie WidaĆ....PiszE to,PoniEważ MaM nadZieję,żE zNajdzIe się Ktoś Z poDobNym proBlemeM i Będę MiaA się z KiM oDchudzaĆ..pLanowaĆ dieTy i Co najważNiejSze wSpieraĆ!CzeKaM nA wPisY...

mloda1989 : :